Serveis


Readaptació de sèries defectuoses


Les sèries de motors, de peces i accessoris, poden sortir defectuoses de fàbrica i s’han de modificar per tal de donar resposta a les utilitats per les que s’han fabricat en un principi.

Una vegada les sèries estan obsoletes i els fabricants no les continuen produint, es poden fer modificacions per reutilitzar les peces i donar una vida útil al mecanisme de nou.

Carloman readapta de manera eficaç les sèries per poder funcionar en un mercat exigent com és el d’avui en dia.