Condicions i garanties

- Els motors tenen 2 anys de garantia excepte els outlet que tenen 1 any de garantia.

- No tindran garantia els productes danyats per una mala manipulació, cops o instal·lació incorrecta.

- Així mateix no tindran garantia els productes manipulats per servei tècnic no autoritzat pel fabricant ni els danys causats per fenòmens atmosfèrics, inundacions, etc.

- En cas de devolució Carloman l'accepta sempre que el producte estigui en perfecte estat, no manipulat i sempre a ports pagats en un termini de 15 dies des de la recepció.

- Garanties: Carloman prèvia anàlisi del material i amb el mateix procediment que en les devolucions, en el cas que sigui procedent, substituirà el material defectuós sense cap càrrec. Per facilitar el diagnòstic el nostre servei tècnic agraeix tota la informació i imatges de la instal·lació del producte.

- L'enviament, excepte condicions especials o estoc, es realitzarà en els 2-3 dies laborals un cop rebuda la transferència bancària.